Arnolda Bekkerud

Olaug Grenaker

Astrid Nilsen

Sara Huserbråten

Ingrid Øvren

Ella Løken


Annas forfedre

Sigvarts forfedre


Fra alle sider kan du klikke på flyfoto ovenfor (eller teksten "nordhagen.info" øverst) for å vise forsiden.

Anna Nordhagens forfedre


Far: JOHAN OLSEN ÅSVANGEN f. 06.01.1853, d. 05.06.1925
Mor: KAREN ANDREA OLSDATTER f. 23.10.1861, d. 07.07.1926
De bodde på Nordberg under Opsal (også kalt Bergvad) i Sjøli, Skogbygda. Se bildet. Johan og Karen Andrea giftet seg på skuddårsdagen, 29.februar 1880, faktisk samme dag som eldstesønnen Ole ble døpt.

  Søsken:
 • Ole Johansen Kværnhaugen, f. 16.11.1879, d. 20.03.1955 (gravlagt ved Fenstad), gift med Berthe Marie Olsdatter Rudsetra, f. 13.04.1879, d. 15.01.1961, flyttet til Kvernhaugen.
 • Maria, f. 13.03.1884, d. 10.10.1966 (gravlagt ved Klodsbodding), gift med Kristoffer (Gruebekken) Østeng, f. 09.06.1883, d. 25.11.1955.
 • Karoline, f. 11.06.1888, d. 01.12.1955 (gravlagt ved Ingeborgrud), gift med Axel Skaarerhøiden f. 19.05.1883 d. 24.02.1967.
 • Anders, f. 31.03.1891, d. 19.08.1903 (Dødsårsak: Sygdom).
 • Jacob Søgård, f. 07.03.1897, d. 06.04.1978 (gravlagt ved Klodsbodding), gift med Anne Sofie Gruebekken, f. 16.01.1895 d. 10.08.1982.
 • Marius Nordberg, f. 23.01.1900, d. 22.12.1986 (gravlagt ved Ingeborgrud), tok over Nordberg.
 • Magnhild Nilsen, f. 15.11.1905, d. 27.05.1971, gift med Ole Nilsen (01.03.1908-31.08.1984?). Deres datter Jenny, f. 13.09.1927 d. 17.10.1993, bodde hos Anna og Sigvart fra sin fødsel til Magnhild og Ole giftet seg da hun var 9 år i 1936 og endelig kunne flytte sammen med foreldrene.

Farfar: OLE OLSEN AASVANGEN, f. 02.09.1827. Var fra Togstadinngjerdingen, men bodde på Åsvangen.
Farmor: INGE CHRISTINE EVENSDATTER, f. 20.03.1821, d. 28.12.1900 (enke), opprinnelig fra Ullensaker.
Åsvangen gårdsnr 128 bruksnr 9 ble skilt fra bruksnr 8 i 1850 og solgt til Ole Olsen, gift (den 28.12.1850) med Inge Evensdatter fra Ullensaker. I 1866 ble det utstedt auksjonsskjøte på denne eiendommen til Nils Nilsen Inngjerdinga som folketellingen av 1875 opplyser var fra Sverige. Hans kone het Torine Nilsdatter. De fikk visst ingen barn. Nils Nilsen solgte Åsvangen i 1881 til Sigvart Olsen Åsbakken. Han solgte i 1920 til sønnen Hans Aasvangen som i 1958 solgte til Olav Nygaard.

  Farfars og farmors barn:
 • Anton, f. 07.11.1851 (i Bygdeboka bind 3, side 453, står det om Anton Olsen Åsvangen på Enga), gift med Karen Olsdatter Togstadenga.
 • JOHAN, Annas far, se ovenfor.
 • Ida Martia, f. 04.08.1858, d. 12.8.1868.
 • Oline, f. 24.02.1863, gift med Ole Krisian Bredesen

Farfars far: OLE KRISTENSEN, fra Røtnes-eie.
Farfars mor: MARTE OLSDATTER GRØNNLIA

Farfars morfar: OLE PÅLSEN GRØNNLIA fra Horgen.
Farfars mormor: MARTE KRISTENSDATTER KATTERUD
I kirkebok for Nes står Ole Povelsen Horgen og Marthe Christensdatter Katterud som trolovede 25.november 1787.

Farmors far: EVEN ERIKSEN LØKEN (sannsynligvis - i så fall var hans far ERIK EVENSEN postrytter i Holtsetra i Ullensaker)
Farmors mor: ANNE OLSDATTER RAMBY

Morfar: OLE ANDERSEN SKAARERVERKET f. 11.05.1841 (Ihle-eie), døpt 31.05.1841. Ole var mye yngre enn Maren Gorine og rømte bygda 2 måneder før datteren Karen Andrea ble født. I Nes kirkebok under inn- og utflyttede 1860/1861 står det 9.august 1861 at han dro med et lass (teglstein?) til Christiania. Han kan være den Ole Andersen som bodde i ei rønne i Brugata.
Mormor: MAREN GORINE OLSDATTER f. 07.01.1833
Disse var ikke gift. Ved folketellingen i 1865 bodde Maren Gorine Olsdatter sammen med sin bror Hans Olsen (f.1836, hjalp sin far), sin datter Karen og sine foreldre.

Morfars far: ANDERS OLSEN IHLE , f.1813? Ekteviet 29 år gammel i 1842, året etter at sønnen Ole ble født.
Morfars mor: KAREN FREDERIKKE OLSDATTER, f. 1822? Giftet seg 20 år gammel.

Morfars morfar: OLE AMUNDSEN f. 1793
Morfars mormor: MARTHE HANSDATTER fra Ile.

Morfars mormors far: AMUND OLSEN f. ca 1770 (Nes bygdebok 1, husmannsplass Steinerud under Ile). Står oppført som første husmann i Enga under Bråeng.
Morfars mormors mor: ANNE NILSDATTER

Mormors far: OLE HANSEN, døpt 29.06.1806, føderådsmann (Når en sønn overtok gården, ble det skrevet føderådskontrakt mellom sønnen og foreldrene, som forbeholdt seg rett til å få en del av gårdens avkastning, som mat, brensel, tilsyn, pleie o.a. Foreldrene kom på føderåd og ble føderådsmann/føderådskone.)
Mormors mor: ANDREA LARSDATTER, f. 16.03.1800

Mormors farfar: HANS OLSEN, f. 1762, bonde og småbruker.
Mormors farmor: AASE CHRISTOPHERSDATTER, f. 1780
De giftet seg 23.mai 1806, bare en måned før sønnen ble døpt.

Mormors farfars far: OLE HANSEN, f. 1731
Mormors farfars mor: DORTHE JOENSDATTER, f. 1739

  Deres barn:
 • HANS (f. 1762), se ovenfor.
 • Anders (f. 1765), småbruker og snikker
 • Gudbjør (f. 1773)
 • Mari (f. 1775)
 • Ole (f. 1777), var "Dragun" (dragoner), en soldat til hest som steg ned for å slåss som en infanterist

Mormors farmors far: CHRISTOPHER OLSEN, f. 1748, gårdbruker og bonde.
Mormors farmors mor: ELIE JACOBSDATTER, f. 1756

  Deres barn:
 • AASE (f. 1780), se ovenfor.
 • Jacob (f. 1782)
 • Ole (f. 1787)
 • Lars (f. 1790)
 • Anne (f. 1793)
 • Thore (f. 1796)

Mormors morfar: LARS GISLESEN, f. 1753, var Afsk. soldat før han ble gårdbruker.
Mormors mormor: ANNE MONSDATTER, f. 1759

Kontakt:

Odd L Nordhagen (red.)

(+47) 48137960
Jeg er interessert i fakta og historier om eller bilder av oss, og slår gjerne av en prat...

Last ned Nordhagen.info
pdf-fil uten bildegalleriene (11,6 MB)