Nyheter

Innlegg fra tidl. gjestebok


Dialektord


Statistikk


Tidligere versjoner:

Versjon 1 i flash
(2008-2013)
ikke tilgjengelig lenger

Versjon 2
(2013-2016)

Statistikk


Pr januar 2022 har Anna og Sigvart 84 direkte etterkommere (skrevet i store bokstaver), fordelt på hver familiegren slik:

  • Arnolda: 16
  • Olaug: 16
  • Astrid: 19
  • Sara: 7
  • Ingrid: 16
  • Ella: 10

 

Til glede for de som liker å forholde seg til statistiske fakta og sammenlikninger, har jeg lagt ut et par diagrammer, det ene over antall fødsler og dødsfall fordelt pr måned, og det andre viser kjønnsfordelingen pr fødselsmåned.

Ser vi på antall fødsler kontra antall dødsfall pr måned, utkrystalliserer det seg noen hyggelige måneder og noen mindre hyggelige. Suverent beste forholdstall mellom fødte og døde, har februar med 1 død og 18 fødsler. Det har også bare skjedd ett dødsfall i slekta i hver av månedene april, juni og juli, som derfor også tilhører de hyggeligere månedene for oss. August og september når også nesten til topps med hele 14 fødsler og bare to dødsfall hver.

Hittil har vi registrert fødselsdato på 133 etterkommere, inngifte, samboende og barn – 64 gutter og 69 jenter. Januar, mai, juli og november er typiske jentemåneder, mens februar, oktober og desember er typiske guttemåneder. Øvrige måneder er mer eller mindre jevne mellom kjønnene.

Sengekosen synes å være fordelt ut over alle årets måneder og årstider, selv om den kan være mest laber i juli og august og mest iøyenfallende i mai, september og desember.

Jeg utroper dermed SEPTEMBER som slektens aller beste måned!


Kontakt:

Odd L Nordhagen (red.)

(+47) 48137960
Jeg er interessert i fakta og historier om eller bilder av oss, og slår gjerne av en prat...

Last ned Nordhagen.info
pdf-fil uten bildegalleriene (11,6 MB)